Eldstad - Massor med information om Eldstad

Eldstad

En eldstad är en anläggning där kontrollerad eld kan göras upp för uppvärmning, matlagning och andra vardagliga sysslor. Människan och hennes förfäder har byggt eldstäder i hundratusentals år. Eldstaden har senare utvecklats till den öppna spisen och ugnen. Värmepannan, till exempel pelletspanna, är en modern form av eldstad, med syfte att svara för uppvärmning och varmvattenproduktion.

Typer av Eldstäder

Det finns många olika typer av eldstäder som används:

Anlägga en eldstad

Om du tänker anlägga en eldstad i ditt hus finns det några saker som är viktigt att tänka på. De första är hur omgivningen kan påverkas av röken. Ifall omgivande hus ligger högre än de hus där eldstaden ska brinna bör detta tas i åtanke. Även om det ofta blåser från eldstadens hus mot intilliggande hus.

Placering av eldstad i huset

Ibland finns det en ideal placering för eldstaden utifrån skönhetssynpunkt men den kanske inte alltid stämmer med den bästa placeringen för eldstaden gällande utnyttjande av värmeeffekten. Värt att tänka på är att det finns eldstäder som man kan placera "i" väggar så att värmen sprids till båda rummen.

En eldstad som placeras på bottenvåningen ger alltid mer värmespridning till huset jämfört med eldstäder på övervåningen. Eldsätder som väger mer än 200 kg kräver att de står på ett fundament som är tillräckligt stabilt för att inte rasa direkt vid en eventuell brand.

Anmäla eldstaden

Beroende på kommunens regler så kan det i bland krävas ett bygglov för att anlägga en eldstad och ibland behövs det endast en bygganmälan. En bygganmälan för en eldstad skall normalt innehålla:

  • Ritning plan och fasad med eldstaden och skorsten inritad. Detta gäller för samtliga plan som påverkas av eldstaden eller skorstenen.
  • Om fasadens utseende förändras kraftigt beroende på skorstenen krävs normalt ett bygglov.
  • Eldstadens och skorstenens nummer för typgodkännande skall följa med bygganmälan
  • Informationsbroschyrer för eldstad och ev. skorsten kan gärna bifogas
  • Kvalitetsansvarig för bygget skall definieras och denna ska skriva en kontrollplan.
  • Handläggningstiden för en bygganmälan varierar normalt från 2 veckor upp till 2 månader.

Bygga en skorsten

Det finns krav på att skorstenar ska gå 1.0 meter över hustakets nock. Beroende på val av eldstad så passar olika skorstenar olika bra. De vanligaste typerna av skorstenar är:

  • Murad skorsten i tegel
  • Blockskorstenar
  • Stålskorstar i rostfritt stål

Behövs en rökgasfläkt till eldstaden

En rökgasfläckt placeras vid skorstenens utlopp och kan användas för de flesta typer av eldstäder. Rökgasfläkten säkerställer drag i skorstenen redan i början av eldningen och kan styras så att eldstaden förbränner bränslet optimalt. Dragregleringen gör så att man slipper rök vid tändningen av elden.

Rådfråga skorstensmuraren eller skorstensfejarmästaren om en rökgasfläkt är lämplig att använda.

Kontrollera eldstaden

När eldstaden och skorstenen är färdigbyggda ska en slutbesiktning ske av en sakkunnig innan eldstaden tas i bruk. Denna görs normalt av en skorstensfejarmästare. Denna slutbesiktning av eldstaden resulterar i ett sakkunnighetsintyg eller sotarintyg och används vis slutredovisningen hos byggnadsnämnden.